INNOVATORIUM

ŁUKASIEWICZA

1—3 października 2019
Hotel Andersia, Poznań

Innovatorium ŁUKASIEWICZA to miejsce spotkania biznesu z nauką. Chcemy tu z pasją tworzyć innowacyjne rozwiązania, które posłużą rozwojowi polskich przedsiębiorstw i całej polskiej gospodarki.

O INNOWATORIUM

Kreatywność i analityka

Celem Innovatorium jest podsumowanie oraz prezentacja efektów dotychczasowych prac naukowców oraz podnoszenie ich kwalfikacji. Podczas wydarzenia zaproszeni przedsiębiorcy poznają wypracowane dotąd projekty oraz pomogą odkryć ich potencjał biznesowy.

O ORGANIZATORZE

Łukasiewicz

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ to unikatowy projekt o ogromnym potencjale komercyjnym. Jest zintegrowanym graczem rynkowym dostarczającym atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Z 8 000 pracowników, 38 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, stanowi trzecią największą sieć badawczą w Europie.

01 — 03 PAŹDZIERNIK 2019

Program wydarzenia

Dzień I (01.10.2019)

Projekty ŁUKASIEWICZA

 • 10:00 — 11:00
  Rejestracja gości + powitalna kawa
 • 11:00 — 12:00
  Wprowadzenie i przedstawienie uczestników
 • 12:00 — 13:20
  Prezentacje projektów na poziomie Łukasiewicza (I tura; 10 projektów, 6 min/projekt)
 • 13:20 — 13:50
  Przerwa
 • 13:50 — 15:10
  Prezentacje projektów na poziomie Łukasiewicza (II tura; 10 projektów, 6 min/projekt)
 • 15:10 — 16:15
  Lunch
 • 16:15 — 18:15
  Dyskusja (6 min/projekt)
 • 20:00
  Kolacja w Hotelu Andersia
 • 21:00
  Seans filmu o I. Łukasiewiczu

Dzień II (02.10.2019)

ŁUKASIEWICZ dla biznesu

 • 9:00 — 10:30
  Sesja plenarna
 • 10:30 — 11:00
  Przerwa
 • 11:00 — 12:00
  Ł2B – prezentacje dla przedstawicieli biznesu 10 projektów wyselekcjonowanych przez Grupy Badawcze
 • 12:00 — 13:00
  Lunch
 • 13:00 — 14:30
  Ł2B - Równolegle w 5 salach indywidualne spotkania z przedstawicielami biznesu wskazanymi jako potencjalni partnerzy do realizacji projektów wyselekcjonowanych przez GB (tura I)
 •  
  Sala B
  Projekt 4

  Autor projektu:ŁUKASIEWICZ – Instytut Nowych Syntez Chemicznych
  Nazwa projektu:Nawozy nowej generacji o kontrolowanym uwalnianiu składników pokarmowych, przyjazne dla rolnika i środowiska.
  Opis projektu:Celem projektu jest znalezienie efektywnej kosztowo metody wdrożenia redukcji strat azotu i ograniczenia dawek nawozów niezbędnych do osiągnięcia plonów przynajmniej na tym samym poziomie w odniesieniu do zabiegów agrotechnicznych bez żadnej dodatkowej obróbki wstępnej, a także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na jednostkę wyprodukowanych upraw.

  Instytuty Łukasiewicza deklarujące chęć udziału w projekcie: Ł-PIMR, Ł-IF, Ł-IPS, Ł-ICiMB, Ł-IMPiB, Ł-IBWCh, Ł-IChP, Ł-ICSO, Ł-IPO
  Sala E
  Projekt 5

  Autor projektu:ŁUKASIEWICZ – Instytut Przemysłu Skórzanego
  Nazwa projektu:Wielofunkcyjne obuwie skórzano-tekstylne o podwyższonych właściwościach użytkowych oraz redukujące ryzyko powstawania mikrourazów stóp
  Opis projektu:Celem projektu jest poprawa komfortu użytkowania obuwia do użytku codziennego, przeznaczonego dla osób aktywnych (intensywne użytkowanie, wysokie ryzyko powstawania mikrourazów).

  Instytuty Łukasiewicza deklarujące chęć udziału w projekcie: Ł-IBA, Ł-INS, Ł-IPO, Ł-ITE, Ł-ITR, Ł-IMP, Ł-IOD, Ł-IChP, Ł-ITAM, Ł-COBRO, Ł-ITME, Ł-IBWCh, Ł-IW
  Sala F
  Projekt 2

  Autor projektu:ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
  Nazwa projektu:Elektromobilny autonomiczny robot polowy uwzględniający wymogi rolnictwa precyzyjnego
  Opis projektu:Celem projektu jest opracowanie uniwersalnej platformy robota polowego o napędzie elektrycznym z wymiennym osprzętem oraz możliwością prostej zmiany konfiguracji, przeznaczonej do różnego typu prac terenowych i agrotechnicznych.

  Instytuty Łukasiewicza deklarujące chęć udziału w projekcie:Ł-PIMOT, Ł-INS, Ł-ITE, Ł-ITR, Ł-ILiM, Ł-IPS, Ł-IMPiB, Ł-IOS, Ł-IMN, Ł-KOMEL, Ł-IS, Ł-ITME, Ł-IMP, Ł-INOP, Ł-IOD, Ł-INOS, Ł-KOMEL,Ł-ITEE, Ł-ILOT, Ł-IEL, Ł-PIAP, Ł-TABOR
  Sala G
  Projekt 1

  Autor projektu:ŁUKASIEWICZ – Instytut Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
  Nazwa projektu:Opracowanie Powłok Zabezpieczających do zastosowań w medycynie
  Opis projektu:Przedmiotem projektu jest opracowanie biozgodnych powłok przewodzących do zastosowań w urządzeniach elektrochirurgicznych, w tym w szczególności elektrod, sond oraz nożyczek do koagulacji tkanek, w celu ograniczenia efektu przywierania materii organicznej do elektrod podczas zabiegu elektrochirurgicznego.

  Instytuty Łukasiewicza deklarujące chęć udziału w projekcie: Ł-ITE, Ł-IF, Ł-IPS, Ł-IMŻ, Ł-IOS, Ł-IMN, Ł-IS, Ł-ITME, Ł-IMP, Ł-INOS, Ł-IBA, Ł-ITAM
  Sala H
  Projekt 3

  Autor projektu:ŁUKASIEWICZ – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”
  Nazwa projektu:Tabor dla kolei dużych prędkości w Polsce
  Opis projektu:Celem projektu jest zaprojektowanie, zbudowanie, przebadanie i dopuszczenie do eksploatacji demonstratorów z wielosystemowym zasilaniem: lokomotywy, pociągu zespolonego oraz wagonu pasażerskiego dla kolei dużych prędkości.

  Instytuty Łukasiewicza deklarujące chęć udziału w projekcie: Ł-ITE, Ł-ITR, Ł-IW, Ł-ICiMB, Ł-IOS, Ł-IMN, Ł-IS, Ł-ITME, Ł-IMP, Ł-INOP, Ł-IOD, Ł-IChP, Ł-INOS, Ł-KOMEL, Ł-ITEE, Ł-ILOT, Ł-IEL, Ł-PIAP, Ł-PIMOT
 • 14:30 — 14:45
  Przerwa
 • 14:45 — 16:15
  Ł2B - Równolegle w 5 salach indywidualne spotkania z przedstawicielami biznesu wskazanymi jako potencjalni partnerzy do realizacji projektów wyselekcjonowanych przez GB (tura II)
 •  
  Sala B
  Projekt 8

  Autor projektu:ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa
  Nazwa projektu:Funkcjonalne meble hybrydowe
  Opis projektu:Celem projektu jest opracowanie mebli o unikatowych właściwościach funkcjonalnych i wzorniczych, przyjaznych dla użytkownika i środowiska, opartych o ekoinnowacyjne rozwiązania technologiczne branży meblarskiej i włókienniczej oraz IT.

  Instytuty Łukasiewicza deklarujące chęć udziału w projekcie: Ł-IMBiGS, Ł-ITEE, Ł-IS, Ł-INOP, Ł-IChP, Ł-ITAM, Ł-COBRO, Ł-ITME, Ł-IPS, Ł-IMPiB, Ł-ITD , Ł-IBWCh
  SALA E
  Projekt 7

  Autor projektu:ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Elektronowej
  Nazwa projektu:Innowacyjne przyrządy, moduły i systemy elektroniki mocy wykorzystujące azotek galu dla zastosowań przemysłowych
  Opis projektu:celem projektu jest opracowanie technologii przyrządów na bazie GaN w formie platformy dla produktów i usług zorientowanych na potrzeby klientów. W szczególności w łańcuchu wartości wyróżnia się: podłoża monokrystaliczne GaN, epitaksjalne struktury półprzewodnikowe GaN/GaN i GaN/SiC, tranzystory i diody mocy, tranzystory mikrofalowe, emitery i detektory promieniowania THz oraz czujniki do diagnostyki medycznej,. W efekcie opracowane zostaną układy i systemy elektroniczne oparte na polskich przyrządach półprzewodnikowych dla zastosowań cywilnych i wojskowych.

  Instytuty Łukasiewicza deklarujące chęć udziału w projekcie: Ł-PIAP, Ł-ITME, Ł-IEL, Ł-EMAG, Ł-ILiM, Ł-ITR
  SALA F
  Projekt 6

  Autor projektu:ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Drewna
  Nazwa projektu:Nowe materiały kompozytowe z surowców wtórnych dla współczesnego budownictwa.
  Opis projektu:Celem projektu jest opracowanie wielofunkcyjnych wyrobów kompozytowych wytwarzanych na bazie surowców odnawialnych, w tym pochodzących z odzysku dla potrzeb współczesnego budownictwa, przeznaczonych w szczególności do budowy domów i obiektów użyteczności publicznej w technologiach opartych o zaawansowaną prefabrykację.

  Instytuty Łukasiewicza deklarujące chęć udziału w projekcie: Ł-PIMR, Ł-ICSO, Ł-ICiMB, Ł-IMBiGS, Ł-ITEE, Ł-IS, Ł-INOP, Ł-IChP, Ł-IBWCh, Ł-IPS, Ł-IMPiB, Ł-IW
  SALA G
  Projekt 9

  Autor projektu:ŁUKASIEWICZ – Instytut Metalurgii Żelaza
  Nazwa projektu:Modułowe warstwowe systemy opancerzenia
  Opis projektu:Celem projektu jest opracowanie materiałowe, konstrukcyjne i produkcyjne oryginalnego krajowego opancerzenia, w formie paneli lub elementów konstrukcji podstawowej pojazdów oraz obiektów cywilnych i wojskowych, o zwiększonej w stosunku do obecnie osiąganego poziomu zdolności ochronnej przed ekstremalnymi oddziaływaniami dynamicznymi o wysokiej energii, przy jednoczesnym zapewnieniu zmniejszenia wymiarów i masy opancerzenia.

  Instytuty Łukasiewicza deklarujące chęć udziału w projekcie: Ł-ICSO, Ł-ITD, Ł-IW, Ł-IMPiB, Ł-ITME, Ł-INOS, Ł-IOD, Ł-IOS, Ł-ICiMB, Ł-IMN, Ł-IS, Ł-IMP, Ł-INOP, Ł-IBWCh
  SALA H
  Projekt 10

  Autor projektu:ŁUKASIEWICZ – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  Nazwa projektu:Opracowanie technologii produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odpadów przemysłu przetwórstwa spożywczego z wykorzystaniem procesu mikronizacji
  Opis projektu:Celem projektu jest opracowanie technologii skutecznie rozwiązującej, pod względem środowiskowym i ekonomicznym, problem zagospodarowania odpadów z przetwórstwa pomidorów – gospodarka w obiegu zamkniętym.

  Instytuty Łukasiewicza deklarujące chęć udziału w projekcie: Ł-PIMR, Ł-PIAP, Ł-INS, Ł-ITD, Ł-KOMEL, Ł-IChP, Ł-IOD, Ł-IOS, Ł-ICiMB, Ł-IMŻ, Ł-IS, Ł-IMP
 • 16:15 — 16:30
  Przerwa
 • 16:30 — 17:15
  B2Ł - Równolegle w 5 salach indywidualne spotkania i prezentacje wyzwań biznesu dla Instytutów ŁUKASIEWICZA (tura I)
 •  
  Sala B
  Sesja 4 - Autosan sp. z o.o.
  Sala E
  Sesja 1 - PKP S.A.
  Sala F
  Sesja 5 - KGHM S.A.
  Sala G
  Sesja 3 - Grupa Azoty S.A.
  Sala H
  Sesja 2 - PKN Orlen S.A.
 • 17:15 — 17:30
  Przerwa
 • 17:30 — 18:15
  B2Ł - Równolegle w 5 salach indywidualne spotkania i prezentacje wyzwań biznesu dla Instytutów ŁUKASIEWICZA (tura II)
 •  
  Sala B
  Sesja 7 - Elemental Holding S.A.
  Sala E
  Sesja 6 - ENERIS Grupa sp. z o.o.
  Sala F
  Sesja 8 - Urząd Dozoru Technicznego
  Sala G
  Sesja 10 - Telesystem MESKO
  Sala H
  Sesja 9 - Silesian Polymers sp. z o.o.
 • 19:30
  Kolacja integracyjna ŁUKASIEWICZA - Hotel Blow Up Hall, ul. Kościuszki 42

Dzień III (03.10.2019)

Podsumowanie i szkolenia

 • 10:00 — 11:00
  Sesja plenarna - Jak brać udział i wygrywać Grand Challange
 • 11:00 — 11:30
  Przerwa
 • 11:30 — 13:30
  Sesje publicznych agencji wykonawczych i spółek finansowych
 •  
  Sala B
  sesja 3
  “Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej”
  Programy NAWA dla naukowców i instytucji z Polski i zagranicy
  Sala E
  sesja 5
  “Sesja równoległa: GaN”
  Spotkanie interesariuszy projektów dotyczących technologii wykorzystujących Azotek Galu
  Sala F
  sesja 4
  “EIT: Barbara Nowakowska”
  Inicjatywa European Institute of Technology and Innovation - możliwości członkostwa w EIT
  Sala G
  sesja 2
  “PFR Ventures + Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych”
  Fundusze Venture Capital
  Sala H
  sesja 1
  “Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”
  Konkursy na projekty w formule partnerstwa innowacyjnego: E-VAN, Bezemisyjny Transport Publiczny, Energetyka Prosumencka
 • 13:30 — 14:30
  Lunch
F.A.Q.

Kluczowe pytania

Jak mogę się zarejestrować?

Żeby zarejestrować się na Innovatorium należy otworzyć elektroniczne zaproszenie z odnośnikiem do platformy rejestracji, która przeprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces. W przypadku wszelkich problemów z rejestracją, skontaktuj się z nami (tel. 666 839 441 lub e-mail: rejestracja@innovatorium-lukasiewicz.pl).

Jak dojechać?

Hotel Andersia znajduje się w ścisłym centrum Poznania, przy Placu Andersa 3. Dwunastopiętrowy drapacz chmur, w którym jest zlokalizowany to jedna z wizytówek miasta. Hotel położony jest 10 min pieszo od Międzynarodowych Targów Poznańskich, 10 min pieszo od Starego Rynku i 10 min pieszo od dworca PKP, 7km od lotniska Ławica oraz 6km od węzła komunikacyjnego autostrady A2 Komorniki.

KONTAKT I LOKALIZACJA

Kontakt

Dane organizatora

Centrum Łukasiewicz
ul. Poleczki 19
02-822 Warszawa
+48 22 182 11 11

Lokalizacja wydarzenia Innovatorium Łukasiewicza

Hotel Andersia
Plac Andersa 3
61-894 Poznań
+61 667 80 00